Frukt og grønt

Frukt og grønt

Om Opplysningskontoret for frukt og grønt

OBS! Denne siden er ikke aktiv lenger, men står opp som et minne!

Opplysningskontoret for frukt og grønt arbeider for å øke forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Vårt arbeid er nøytralt uten hensyn til merkevarer eller hvor varene er produsert. Dog ønsker vi å fremheve fordelene ved produksjon av frukt og grønnsaker i Norge. Vår hovedstrategi er å stimulere til økt forbruk av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter ved hjelp av langsiktig holdningspåvirkning. Matglede, sammen med helse og ernæring står sentralt i vårt budskap. Det er en stor utfordring å få fortalt at et høyt daglig forbruk av frukt og grønnsaker er avgjørende for et sunt levesett. Norske forbrukere i alle aldre er vår viktigste målgruppe.

Opplysningskontoret for frukt og grønt – frukt.no

Tlf. 23 24 23 00 Telefaks 23 24 23 11

Tuva, markedsansvarlig

Ansvarlig for planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av markedsplan og betalt reklame, samt aktiviteter og tilnærming til dagligvarehandelen.

Tlf.: 23 24 98 05
Mobil: 920 43 920

Marie, direktør
Hovedansvar for den daglige drift, budsjett- og regnskapsansvar, utarbeidelse av strategi og markedsplan, markedsføring og reklame, samt kontakt med produsenter, grossister og detaljister.

Tlf. 23 24 61 01
Mobil: 908 98 227

Håkon, informasjonssjef
Ansvarlig for informasjonsvirksomheten rettet mot media, samt for OFGs matfaglige profil, herunder utarbeidelse og utprøving av oppskrifter, drift av Prøvekjøkkenet, og matfaglig ansvarlig for brosjyremateriell.

Tlf.: 23 24 77 02
Mobil: 916 23 870

Liam, prosjektleder MER-kampanjen og matkonsulent
Prosjektleder MER-kampanjen som retter seg mot barnehager, kantiner og idrettsarenaer. Bidrar ved pressekontakt, utprøving av oppskrifter og matlaging ved fotografering.

Tlf.: 23 24 67 04
Mobil: 957 66 919

Sten, prosjektleder Skolefrukt
Leder for prosjektet Skolefrukt, som er en fast abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen i hele Norge.

Tlf.: 23 24 76 10
Mobil: 477 43 787

Thea, prosjektmedarbeider Skolefrukt (i permisjon)
Jobber med prosjektet Skolefrukt, som er en fast abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen i hele Norge.

Tlf. 23 24 87 08
Mobil: 913 23 264

Anne, webredaktør
Ansvarlig for drift, videreutvikling og vedlikehold av OFGs internettsider www.frukt.no, vårt digitale leksikon og bildearkivet. Har i tillegg ansvar for drift, videreutvikling og vedlikehold av OFGs del av vår felles internettside med de andre opplysningskontorene www.mat.no.

Tlf. 23 24 73 03
Mobil: 952 27 200

Hedda, prosjektmedarbeider Skolefrukt (engasjement)
Jobber med prosjektet Skolefrukt, som er en fast abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen i hele Norge.

Tlf. 23 24 85 08
Sideoversikt
Copyright © Opplysningskontoret for frukt og grønt